Tam-Dance

Welkom bij Tam-Dance!

Huisregels

 1. De danslerares bepaald in welke groep uw kind wordt geplaatst.
 2. Alle aanwijzingen van haar of het ouderlijk toezicht dient ten allen tijden direct te worden opgevolgd.
 3. Het lesgeld dient voor de 8ste van de desbetreffende maand te zijn overgemaakt naar rekeningnummer NL05 RABO 0143.9702.75. Zorg dat de voor- en achternaam van de Tam-Dancer erbij vermeld staat en in welke groep hij/zij danst. Wijzigingen in contributie voorbehouden! Voor te laat betaalde contributie wordt € 1,50 administratiekosten berekend!
 4. Vakantie- en feestdagen worden doorbetaald, m.u.v. de zomervakantie.
 5. Bij het stoppen van het nemen van de danslessen, dient dit 1 maand van tevoren bekend gemaakt te worden via de email : tamara@tam-dance.nl.
 6. Indien er lessen uitvallen om welke reden dan ook zullen deze op zo kort mogelijke tijd schriftelijk (via de mail) aan u worden doorgegeven.
 7. Is uw kind, om welke reden dan ook, verhinderd waardoor hij/zij niet naar de dansles kan komen dient u zich af te melden. Telefonisch, via de mail etc.
 8. U bent ten allen tijden zelf aansprakelijk voor het doen en laten van uw kind tijdens de lessen, maar ook tijdens optredens!
 9. Sportkleding verplicht!
 10. De Tam-Dance polo dient bij elk optreden gedragen te worden.
 11. Er mogen GEEN ouders tijdens de lessen aanwezig zijn. Hiervoor zullen kijkdagen/ optredens worden georganiseerd waar u kunt kijken naar de vorderingen van uw kind.

Wil jij dansen bij
Tam-Dance?

Vrienden van Tam-Dance